Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 463/11 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach z 2012-03-28

I C 1451/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 24 marca 2015

Data publikacji: 16 kwietnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, komornik, zarzut przedawnienia, tytuł wykonawczy, pozwany, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, komornik, zarzut przedawnienia, tytuł wykonawczy, sfinansowanie zakupu samochodu, bieg przedawnienia, komornik przy sądzie rejonowym, akt sprawy sądu rejonowego, sprawa komornika, forma bezgotówkowa, termin przedawnienia, egzekucja, nadanie klauzul wykonalności, pozwany, bank, spłata całego kredytu, ostatnia rata płatna, postępowanie egzekucyjne, na nowo
Zobacz»

I C 352/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 5 czerwca 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności, wierzyciel, zarzut przedawnienia, dłużnik, tytuł wykonawczy, przedawnione roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bieg terminu przedawnienia, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności, wierzyciel, zarzut przedawnienia, kredyt, przedawnienie roszczeń, dłużnik, bank, pierwotny wierzyciel, wierzytelność, postępowanie klauzulowe, umowa bankowa, roszczenie majątkowe, umowa zobowiązania, księga rachunkowa funduszu, tytuł wykonawczy, przedawnione roszczenie, wyciąg z księgi rachunkowej
Zobacz»

I C 1774/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 26 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

przedawnienie, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzyciel, roszczenie, postępowanie egzekucyjne, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, termin przedawnienia, klauzula wykonalności, przepis artykułów, tytuł wykonawczy, wierzyciel, roszczenie, nakaz zapłaty, postępowanie egzekucyjne, sąd polubowny, bieg przedawnienia, organ powołany do rozpoznawania, komornik, na nowo, komornik sądowy, roszczenie o świadczenia okresowe, wniosek o wszczęcie egzekucji, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wszczęcie mediacji, zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie
Zobacz»

I C 2283/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 29 marca 2016

Data publikacji: 26 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, roszczenie, postępowanie egzekucyjne, sądowa klauzula wykonalności, pozwany, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, kapitał wymagalny, umowa pożyczki, roszczenie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, postępowanie egzekucyjne, przerwanie biegu terminu przedawnienia, sądowa klauzula wykonalności, strona powodowa, wierzytelność, nadanie klauzul wykonalności, odsetki umowne, pozwany, zarzut przedawnienia, odsetka karna, na nowo, postanowienie o nadanie, akt komorniczy, przedawnienie przedmiotowego roszczenia, wszczęcie mediacji
Zobacz»

I C 668/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, zarzut przedawnienia, postępowanie egzekucyjne, wykonawcza wykonalność, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, gmina miasta, zarzut przedawnienia, należność, akt egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, dziesięcioletni termin przedawnienia, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, koszt bezskutecznej egzekucji, wykonawcza wykonalność, wartość przedmiotu sporu, roszczenie o odsetki, data wpływu wniosku, koszt egzekucyjny, złożenie wniosku egzekucyjnego, przedawnienie roszczeń, komornik, wyrok roszczenia, świadczenie okresowe, pozwany odpis pozwu
Zobacz»

I C 643/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2019

Data publikacji: 20 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

komornik, tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, tytuł egzekucyjny, dłużnik, roszczenie, zarzut przedawnienia, wykonawcza wykonalność, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • komornik, tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, wniosek o wszczęcie egzekucji, komornik sądowy przy sądzie, bieg terminu przedawnienia, tytuł egzekucyjny, dłużnik, roszczenie, zarzut przedawnienia, komornik przy sądzie rejonowym, przedawnienie roszczeń, świadczenie okresowe należne, należność, piła, dzień egzekucji, wykonawcza wykonalność, przerwanie biegu, dzień zapłaty, wierzyciel
Zobacz»

I C 277/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 28 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

roszczenie, klauzula wykonalności, dłużnik, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie, klauzula wykonalności, akt notarialny, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa pożyczki, tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, uznanie za stroną, przerwanie biegu terminu przedawnienia, zobowiązanie, śródmieście, wierzyciel, niemożliwość świadczenia, pozwany, przedawnienie roszczeń, działalność, wniosek o uznanie, uznanie właściwe, zgoda na przyłączenie
Zobacz»

XVI C 432/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lipca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, tytuł wykonawczy, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, przerwa biegu przedawnienia, termin przedawnienia roszczenia, tytuł wykonawczy, kredyt, roszczenie, data stempla pocztowego, przelew, nabywca wierzytelności, data wystawienia bankowego, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wysokość odsetek maksymalnych, egzekucja, nakaz zapłaty, roszczenie banku, sprzeciw, poprzednik prawny
Zobacz»

I C 966/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 3 października 2013

Data publikacji: 20 kwietnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, zarzut przedawnienia, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, bieg przedawnienia, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, zarzut przedawnienia, wniosek o nadanie klauzul, nadanie klauzul wykonalności, wszczęcie egzekucji, roszczenie, celów dochodzenia, zadłużenie z odsetkami, całościowa spłata, uznanie roszczenia, chwilą uznania, należność, termin przedawnienia, wyjątek roszczenia, odmienne zastrzeżenie, uznanie właściwe, świadczenie okresowe
Zobacz»

VIII C 1154/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 20 listopada 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, roszczenie, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, przerwa biegu przedawnienia, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, postępowanie egzekucyjne, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wierzyciel, nabywca wierzytelności, roszczenie, klauzula wykonalności, przedawnienie roszczeń, kodeks cywilny, będącymi bankami, bieg terminu przedawnienia, cesjonariusz, tytuł wykonawczy, konsument, umowa bankowa, materialnoprawny skutek
Zobacz»

I C 1685/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2016

Data publikacji: 5 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, komornik, tytuł wykonawczy, roszczenie, wykonalność, instytucja przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, komornik, tytuł wykonawczy, letni termin przedawnienia, nakaz zapłaty, instytucja przedawnienia roszczenia, roszczenie, wykonalność, uznanie długu, zakład gospodarki mieszkaniowej, uznanie niewłaściwe, komornik sądowy, wniosek o wszczęcie, instytucja przedawnienia, prezydent miasta, odsetka za okresy, świadczenie okresowe należne, wniosek egzekucyjny, sąd polubowny, roszczenie o odsetki
Zobacz»

XII C 1690/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 marca 2014

Data publikacji: 7 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przedawnienie, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, roszczenie, dłużnik, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, umowa kredytów, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, roszczenie, dłużnik, pozwany, złożenie wniosku o nadanie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przerwanie biegu przedawnienia, uznanie niewłaściwe długu, zmiana wierzyciela hipotecznego, przedawnienie roszczeń, upływ terminu przedawnienia, przerwa biegu przedawnienia, księga, nakaz zapłaty, bieg terminu przedawnienia, nadanie klauzul wykonalności
Zobacz»

IX Ca 704/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 23 listopada 2018

Data publikacji: 14 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przedawnienie, tytuł wykonawczy, roszczenie, postępowanie egzekucyjne, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, przedawnienie roszczeń, tytuł wykonawczy, organ powołany do rozpoznawania, roszczenie, postępowanie egzekucyjne, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, ugoda zawarta przed mediatorem, orzeczenie sądów polubownych, rozpoznawanie sprawy, bieg terminu przedawnienia, odsetka ustawowa od należności, przerwanie biegu, czynność przed sądem, ugoda zawarta przed sądem, świadczenie okresowe należne, roszczenie o świadczenia okresowe, wniosek o wszczęcie postępowań, nakaz zapłaty
Zobacz»

III Ca 655/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 21 września 2016

Data publikacji: 16 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przedawnienie, bankowy tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności, wierzyciel, tytuł wykonawczy, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, bankowy tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, bieg terminu przedawnienia, klauzula wykonalności, wierzyciel, nabywca wierzytelności, tytuł wykonawczy, roszczenie, bank, cesjonariusz, stopa, wszczęcie egzekucji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, organ powołany do rozpoznawania, egzekwowanie roszczeń, przerwanie biegu, cesja wierzytelności, wysokość wymagalna
Zobacz»

II Ca 1443/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przedawnienie, postępowanie egzekucyjne, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, roszczenie, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, postępowanie egzekucyjne, tytuł wykonawczy, umorzenie egzekucji, bieg terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, na nowo, roszczenie, wniosek o wszczęcie egzekucji, żądanie pozbawienia wykonalności, ciągłość podmiotowa, uchwała o wydzieleniu, komornik, umorzenie postępowania egzekucyjne, bank, należność, nowe postępowanie egzekucyjne
Zobacz»

I C 1004/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 25 maja 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, roszczenie, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt konsumpcyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, klauzula wykonalności, zgłoszony zarzut przedawnienia roszczenia, roszczenie, wierzytelność, umorzenie egzekucji, bank, sąd polubowny, termin biegu przedawnienia, umowa bankowa, kserokopia postanowienia, świadczenie okresowe, profesjonalna obsługa prawna, prawo bankowe, umowa kredytów, poprzedni wierzyciel, wierzyciel
Zobacz»

III Ca 1135/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 4 lutego 2021

Data publikacji: 13 kwietnia 2021

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przedawnienie, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, tytuł wykonawczy, wierzyciel, pozwany, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, klauzula wykonalności, odsetki umowne, postępowanie egzekucyjne, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, pierwotny wierzyciel, nakaz zapłaty, wierzyciel, wierzytelność, bieg terminu przedawnienia, przerwa biegu przedawnienia roszczenia, należność główna, przerwanie, wniosek o wszczęcie egzekucji, pozwany, złożenie wniosku o nadanie, roszczenie, rozliczenie odsetek
Zobacz»

VIII C 1076/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 13 listopada 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, roszczenie, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, przerwa biegu przedawnienia, zarzut przedawnienia, pierwotny wierzyciel, postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, nabywca wierzytelności, roszczenie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, klauzula wykonalności, kodeks cywilny, będącymi bankami, bieg terminu przedawnienia, cesjonariusz, tytuł wykonawczy, przedawnienie roszczeń, konsument, umowa bankowa, materialnoprawny skutek
Zobacz»

I C 2660/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 15 marca 2017

Data publikacji: 25 maja 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przedawnienie, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, roszczenie, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, świdnik, klauzula wykonalności, zapłata w postępowaniu upominawczym, subfundusz, nakaz zapłaty w postępowaniu, przedawnienie roszczeń, bieg przedawnienia, tytuł wykonawczy, roszczenie, fundusz inwestycyjny, sąd polubowny, organ powołany do rozpoznawania, wszczęcie egzekucji, bank, termin przedawnienia, wszczęcie mediacji, komornik, powodująca zmiana, przerwanie
Zobacz»

I C 3908/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 30 stycznia 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, roszczenie, zarzut przedawnienia, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, poprzednik prawny powodów, roszczenie, przerwa biegu przedawnienia, zarzut przedawnienia, nabywca wierzytelności, elektroniczne postępowanie upominawcze, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, roszczenie główne, sytuacja prawna, przerwanie biegu terminu przedawnienia, postępowanie egzekucyjne, przelew, apel, cesjonariusz, roszczenie o odsetki, cedent, roszczenie o świadczenie, uchwała
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Dobrucka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Skupień
Data wytworzenia informacji: