Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
80

I C 1158/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-03-03

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 22 maja 2015 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej K. Północ w K. działający na rzecz I. D. domagał się ustalenia nieważności oświadczenia woli, o zawarcie umowy pożyczki gotówkowej nr (...) , zawartej w dniu 12 września 2011r. pomiędzy (...) Spółką Akcyjną we W. a I. D. i zasądzenia kosztów procesu. Na uzasadnienie podał, że I. D. w chwili zawierania wyżej opisanej umowy była w stanie wyłączającym świadomość lub swobodę, z uwagi na schizofrenię paranoidalną, co znajdu
Czytaj więcej»

I C 1263/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-01-25

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1263/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Bąk-Lasota Protokolant: st. sekr. sądowy Nel Radkowska po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa I. Z. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy obejmujący ba
Czytaj więcej»

I C 1266/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

sygn. akt I C 1266/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Klaja po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2016 roku w K. sprawy z powództwa I. Z. przeciwko Bank (...) Spółce Akcyjnej w G. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucy
Czytaj więcej»

I C 1382/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

sygn. akt I C 1382/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: stażysta Martyna Mucha po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2016 roku w K. sprawy z powództwa M. C. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej we W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 7 217 zł (siedem ty
Czytaj więcej»

I C 1266/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-03-17

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku z dnia 22 lutego 2016r. W sprawie o sygn. I 1Co 3988/13 tut. Sądu, na wniosek I. Z. , postanowieniem z dnia 6 marca 2014r., ustanowiono dla wnioskodawczyni I. Z. pełnomocnika z urzędu w sprawach, które wnioskodawczyni zamierzała wnieść do Sądu jako powództwa przeciwegzekucyjne o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności przeciwko m.in. Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w K. (aktualnie w G. ). Pozwem skierowanym przeciwko Bank (...) Spółce Akcyjnej w K. powódka I. Z. domagała s
Czytaj więcej»

I C 1515/15

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 1515/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Bąk - Lasota Protokolant: Barbara Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2016 roku w K. sprawy z powództwa M. L. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8748,08 zł (osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych osiem groszy) wr
Czytaj więcej»

II Ns 1681/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-05-06

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Sygn. II Ns 1681/14/Z POSTANOWIENIE K. , dnia 6 maja 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Izabela Kuczera-Fatyga Protokolant: Dorota Skrzypek po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z wniosku M. B. (1) przy udziale H. B. (1) , J. G. (1) , B. B. (1) o stwierdzenie nabycia spadku po W. B. postanawia: stwierdzić że spadek po W. B. , synu J. i H. , zmarłym w dniu 16 listopada 2012 roku w K. , ostatni
Czytaj więcej»

III K 29/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2016-07-11

trafność 100%

Sygn. akt III K 29/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach w Wydziale III Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Sebastian Kosmowski Protokolant: Iwona Janota przy udziale prokuratora Marcina Rodzaja, po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 11 lipca 2011 roku, 5 września 2011 roku, 31 października 2011 roku, 22 grudnia 2011 roku, 20 lutego 2012 roku, 26 kwietnia 2012 roku, 25 czerwca 2012 roku, 23 sierpnia 2012 roku, 18 paźd
Czytaj więcej»

III K 729/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-11-03

Data publikacji: 2016-07-11

trafność 100%

Sygn. akt III K 729/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach w Wydziale III Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Izabela Wawrzeń Protokolant: Jolanta Kaczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 18 marca 2015 roku, 29 kwietnia 2015 roku, 1 lipca 2015 roku, 1 września 2015 roku oraz 27 października 2015 roku sprawy: J. H. syna K. i U. z domu (...) urodzonego w dniu (...) w W. oskarżonego o to, że: w okresie od 7 marca
Czytaj więcej»

I C 463/11

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2012-03-28

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 463/11/3 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2012r. Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: sekr. sąd. Tomasz Broda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2012 roku w K. sprawy z powództwa G. M. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2 451 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych) ty
Czytaj więcej»