Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
80

I C 100/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-05-05

Data publikacji: 2016-03-30

trafność 100%

Sygn. akt: I C 100/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Gwizdak Protokolant: st. sekr. sądowy Irmina Hawliczek po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2015 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Skarbowi Państwa - Naczelnikowi Urzędu Celnego w R. Skarbowi Państwa - Prokuratorowi Prokuratury Okręg
Czytaj więcej»

I C 185/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-03-12

Data publikacji: 2016-03-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2015 roku. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jarosław Gwizdak Protokolant Klaudia Machera po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Skarbowi Państwa – Naczelnikowi Urzędu Celnego w K. , Skarbowi Państwa – Prokuratorowi Prokuratury Okręgowej w Katowica
Czytaj więcej»

I C 194/11

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2012-10-24

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 194/11/3 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2012 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: sekretarz sądowy Irmina Hawliczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2012 roku w K. sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej w W. o ustalenie i zapłat 1 ustala, iż umowa kredytu nr (...) zawarta w dniu 17 grudnia 2008r. w J. pomiędzy poprzednikie
Czytaj więcej»

I C 355/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-01

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

sygn. akt I C 355/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Klaja po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2015 roku w K. sprawy z powództwa H. P. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych); 2 oddala powództwo w pozosta
Czytaj więcej»

I C 396/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-02-27

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 396/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2015 roku. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Karolina Bąk – Lasota Protokolant Joanna Andrzejczak po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 roku w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa Prokuratora Rejonowego K. Zachód w K. działającego na rzecz A. K. przeciwko A. L. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. L. na rzecz A. K. kwotę 1000 (jeden tysiąc) złoty
Czytaj więcej»

I C 613/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-06-20

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku z dnia 30 maja 2016r. Pozwem skierowanym przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. , powódki A. H. , K. H. i M. O. domagały się, w stosunku do każdej z nich, pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) z dnia 14 lutego 2013r., opatrzonego klauzulą wykonalności nadaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach postanowieniem z dnia 28 marca 2013r. w sprawie o sygn. I1Co 795/13, oraz zasądzenia od pozwanego na rzecz pow
Czytaj więcej»

I C 636/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-02-27

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

sygn. akt I C 636/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Klaja po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2015 roku w K. sprawy z powództwa M. D. przeciwko B. L. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 2 417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztó
Czytaj więcej»

I C 701/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku z dnia 27 marca 2015r. Pozwem skierowanym przeciwko (...) Bank S.A. w W. powód T. R. domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 10 000 zł wraz z odsetkami od dnia 24 października 2013 roku oraz kosztami procesu według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie powód wskazał, że w dniu 8 sierpnia 2011r. w placówce pozwanego w K. pracownik pozwanego M. S. (1) zaproponowała mu produkt, który przedstawiła jako dużo lepszą ofertę niż lokata, w wyniku czego powód przyjął ofertę z
Czytaj więcej»

I C 729/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-01-30

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 729/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2015 roku. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Karolina Bąk – Lasota Protokolant stażysta Klaudia Machera po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2015 roku w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa: L. Z. przeciwko J. T. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 498,14 zł (czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i czter
Czytaj więcej»

I C 63/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-08-10

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 63/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Bąk – Lasota Protokolant: Barbara Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2015 roku w K. sprawy z powództwa J. W. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. o zapłatę 1 utrzymuje wyrok zaoczny z
Czytaj więcej»