Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
80

I C 891/14

zarządzenie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

(...) Powód E. N. domagał się pozwem skierowanym przeciwko (...) Bank SA w G. pozbawienia w całości wykonalności tytułu wykonawczego wydanego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod sygnaturą akt I Co 3856/05 i zasądzenia od pozwanego kosztów postępowania wskazując, iż nigdy nie zaciągał u pozwanego kredytu. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 13 października 2006 roku zawieszono postępowanie do czasu zakończenia postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Będzinie
Czytaj więcej»

I C 902/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-05-08

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku z dnia 18 kwietnia 2014r. Pozwem skierowanym przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w K. Powód wniósł o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kwoty 6.078,43 zł oraz zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu podniósł, że wykonując obowiązki syndyka na skutek zawinionych działań pozwanej nie mógł zamknąć rachunku bankowego prowadzonego dla J. L. w upadłości. Powód przewidywał, że zamknięcie rachunku nastąpi do dnia 31.10.2012r. Dnia 10.10.2012r. pozwana
Czytaj więcej»

I C 944/15

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 944/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Bąk - Lasota Protokolant: Barbara Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2016 roku w K. sprawy z powództwa C. Ś. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 442,01 zł (czterysta czterdzieści dwa złote jeden grosz) wraz z ustawowymi odsetkami o
Czytaj więcej»

I C 944/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Powód C. Ś. domagał się zasądzenia od (...) Banku (...) SA w K. kwoty 484,32 zł wraz z odsetkami wskazanymi w pozwie oraz zasądzenia od niej kosztów postępowania. W uzasadnieniu powództwa wskazano, że pozwany wszczął wobec niego postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego, przy czym na skutek zażalenia powoda uchylono klauzulę wykonalności nadaną nakazowi zapłaty. Komornik Sądowy wydał postanowienie ustalające koszty postępowania na kwotę 183,15 zł, co zostało zaskarżo
Czytaj więcej»

I C 996/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-07-31

Data publikacji: 2016-03-02

trafność 100%

Sygn. akt: I C 996/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Kwiatkowski Protokolant: sekr. sądowy Tomasz Broda po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2015 roku w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Zakładu Karnego w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2400 zł (dwa tysią
Czytaj więcej»

I C 1039/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-05-05

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1039/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Gwizdak Protokolant: st. sekr. sądowy Irmina Hawliczek po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2015 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o odszkodowanie 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 2417 zł (dwa tysiące czterysta siedem
Czytaj więcej»

I C 1158/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-03-03

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 22 maja 2015 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej K. Północ w K. działający na rzecz I. D. domagał się ustalenia nieważności oświadczenia woli, o zawarcie umowy pożyczki gotówkowej nr (...) , zawartej w dniu 12 września 2011r. pomiędzy (...) Spółką Akcyjną we W. a I. D. i zasądzenia kosztów procesu. Na uzasadnienie podał, że I. D. w chwili zawierania wyżej opisanej umowy była w stanie wyłączającym świadomość lub swobodę, z uwagi na schizofrenię paranoidalną, co znajdu
Czytaj więcej»

I C 1160/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-06-15

Data publikacji: 2016-03-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 1160/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Bąk – Lasota Protokolant: Barbara Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2015 roku w K. sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Ł. przeciwko Skarbowi Państwa - (...) Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w K. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zas
Czytaj więcej»

I C 1263/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-01-25

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1263/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Bąk-Lasota Protokolant: st. sekr. sądowy Nel Radkowska po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa I. Z. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy obejmujący ba
Czytaj więcej»

I C 1266/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

sygn. akt I C 1266/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Klaja po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2016 roku w K. sprawy z powództwa I. Z. przeciwko Bank (...) Spółce Akcyjnej w G. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucy
Czytaj więcej»