Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
80

I C 194/11

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2012-10-24

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 194/11/3 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2012 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: sekretarz sądowy Irmina Hawliczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2012 roku w K. sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej w W. o ustalenie i zapłat 1 ustala, iż umowa kredytu nr (...) zawarta w dniu 17 grudnia 2008r. w J. pomiędzy poprzednikie
Czytaj więcej»

I C 355/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-01

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

sygn. akt I C 355/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Klaja po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2015 roku w K. sprawy z powództwa H. P. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych); 2 oddala powództwo w pozosta
Czytaj więcej»

I C 396/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-02-27

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 396/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2015 roku. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Karolina Bąk – Lasota Protokolant Joanna Andrzejczak po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 roku w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa Prokuratora Rejonowego K. Zachód w K. działającego na rzecz A. K. przeciwko A. L. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. L. na rzecz A. K. kwotę 1000 (jeden tysiąc) złoty
Czytaj więcej»

I C 463/11

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2012-03-28

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 463/11/3 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2012r. Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: sekr. sąd. Tomasz Broda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2012 roku w K. sprawy z powództwa G. M. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2 451 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych) ty
Czytaj więcej»

I C 536/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-08-10

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 536/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Karolina Bąk – Lasota Protokolant Barbara Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2015 roku w K. sprawy z powództwa Prokuratora Prokuratury Rejonowej K. - Zachód w K. działającego na rzecz K. K. przeciwko R. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego R. G. na rzecz K. K. kwotę 4 000 zł (cztery tysiące
Czytaj więcej»

I C 593/15

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-01-11

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 593/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Bąk - Lasota Protokolant: Barbara Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2016 roku w K. sprawy z powództwa Prokuratora Prokuratury Rejonowej K. – Północ w K. działającego na rzecz I. D. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej we W. o ustalenie 1 ustala, że umowa pożyczki gotówkowej z dnia 15
Czytaj więcej»

I C 593/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-02-09

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Prokurator Prokuratury Rejonowej K. -Północ w K. wniósł, działając na rzecz I. D. , o unieważnienie oświadczenia woli zawarcia umowy pożyczki nr (...) zawartej w dniu 15 września 2011 roku pomiędzy (...) Bank SA a I. D. . Prokurator podniósł, że w chwili zawarcia umowy I. D. znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenia woli. Prokurator wniósł także o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W odpowiedzi na pozew pozwany (...) B
Czytaj więcej»

I C 613/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt I C 613/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Klaja po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2016 roku w K. sprawy z powództwa A. H. , K. H. i M. O. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia, w stosunku do A. H. i K. H. , wykonalności tytuł w
Czytaj więcej»

I C 613/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-06-20

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku z dnia 30 maja 2016r. Pozwem skierowanym przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. , powódki A. H. , K. H. i M. O. domagały się, w stosunku do każdej z nich, pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) z dnia 14 lutego 2013r., opatrzonego klauzulą wykonalności nadaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach postanowieniem z dnia 28 marca 2013r. w sprawie o sygn. I1Co 795/13, oraz zasądzenia od pozwanego na rzecz pow
Czytaj więcej»

I C 636/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-02-27

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

sygn. akt I C 636/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Klaja po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2015 roku w K. sprawy z powództwa M. D. przeciwko B. L. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 2 417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztó
Czytaj więcej»