Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
86

I C 593/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-02-09

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Prokurator Prokuratury Rejonowej K. -Północ w K. wniósł, działając na rzecz I. D. , o unieważnienie oświadczenia woli zawarcia umowy pożyczki nr (...) zawartej w dniu 15 września 2011 roku pomiędzy (...) Bank SA a I. D. . Prokurator podniósł, że w chwili zawarcia umowy I. D. znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenia woli. Prokurator wniósł także o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W odpowiedzi na pozew pozwany (...) B
Czytaj więcej»

I C 701/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku z dnia 27 marca 2015r. Pozwem skierowanym przeciwko (...) Bank S.A. w W. powód T. R. domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 10 000 zł wraz z odsetkami od dnia 24 października 2013 roku oraz kosztami procesu według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie powód wskazał, że w dniu 8 sierpnia 2011r. w placówce pozwanego w K. pracownik pozwanego M. S. (1) zaproponowała mu produkt, który przedstawiła jako dużo lepszą ofertę niż lokata, w wyniku czego powód przyjął ofertę z
Czytaj więcej»

I C 795/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 795/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Bąk - Lasota Protokolant: Joanna Lewandowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2016 roku w K. sprawy z powództwa A. S. (1) i B. S. przeciwko (...) Bank (...) spółce akcyjnej w W. o zwolnienie od egzekucji oddala powództwo. UZASADNIENIE Powodowie A. S. (1) i B. S. domagali się w pozwie skierowanym pr
Czytaj więcej»

I C 836/12

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-06-21

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Sygn. akt: I C 836/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Michalak-Abram Protokolant: st. sekr. sądowy Irmina Hawliczek po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2013 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa D. B. przeciwko (...) BANK (...) Spółce Akcyjnej w G. o ustalenie nieważności umowy 1 ustala, że umowa kredytu gotówkowego o numerze (...) z dnia 3
Czytaj więcej»

I C 944/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Powód C. Ś. domagał się zasądzenia od (...) Banku (...) SA w K. kwoty 484,32 zł wraz z odsetkami wskazanymi w pozwie oraz zasądzenia od niej kosztów postępowania. W uzasadnieniu powództwa wskazano, że pozwany wszczął wobec niego postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego, przy czym na skutek zażalenia powoda uchylono klauzulę wykonalności nadaną nakazowi zapłaty. Komornik Sądowy wydał postanowienie ustalające koszty postępowania na kwotę 183,15 zł, co zostało zaskarżo
Czytaj więcej»

I C 902/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-05-08

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku z dnia 18 kwietnia 2014r. Pozwem skierowanym przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w K. Powód wniósł o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kwoty 6.078,43 zł oraz zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu podniósł, że wykonując obowiązki syndyka na skutek zawinionych działań pozwanej nie mógł zamknąć rachunku bankowego prowadzonego dla J. L. w upadłości. Powód przewidywał, że zamknięcie rachunku nastąpi do dnia 31.10.2012r. Dnia 10.10.2012r. pozwana
Czytaj więcej»

I C 996/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-07-31

Data publikacji: 2016-03-02

trafność 100%

Sygn. akt: I C 996/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Kwiatkowski Protokolant: sekr. sądowy Tomasz Broda po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2015 roku w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Zakładu Karnego w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2400 zł (dwa tysią
Czytaj więcej»

I C 944/15

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 944/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Bąk - Lasota Protokolant: Barbara Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2016 roku w K. sprawy z powództwa C. Ś. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 442,01 zł (czterysta czterdzieści dwa złote jeden grosz) wraz z ustawowymi odsetkami o
Czytaj więcej»

I C 1160/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-06-15

Data publikacji: 2016-03-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 1160/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Bąk – Lasota Protokolant: Barbara Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2015 roku w K. sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Ł. przeciwko Skarbowi Państwa - (...) Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w K. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zas
Czytaj więcej»

I C 1039/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-05-05

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1039/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Gwizdak Protokolant: st. sekr. sądowy Irmina Hawliczek po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2015 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o odszkodowanie 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 2417 zł (dwa tysiące czterysta siedem
Czytaj więcej»