Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
65

I C 63/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-08-10

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 63/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Bąk – Lasota Protokolant: Barbara Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2015 roku w K. sprawy z powództwa J. W. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. o zapłatę 1 utrzymuje wyrok zaoczny z
Czytaj więcej»

I C 536/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-08-10

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 536/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Karolina Bąk – Lasota Protokolant Barbara Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2015 roku w K. sprawy z powództwa Prokuratora Prokuratury Rejonowej K. - Zachód w K. działającego na rzecz K. K. przeciwko R. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego R. G. na rzecz K. K. kwotę 4 000 zł (cztery tysiące
Czytaj więcej»

I C 194/11

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2012-10-24

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 194/11/3 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2012 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: sekretarz sądowy Irmina Hawliczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2012 roku w K. sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej w W. o ustalenie i zapłat 1 ustala, iż umowa kredytu nr (...) zawarta w dniu 17 grudnia 2008r. w J. pomiędzy poprzednikie
Czytaj więcej»

I C 1266/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-03-17

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku z dnia 22 lutego 2016r. W sprawie o sygn. I 1Co 3988/13 tut. Sądu, na wniosek I. Z. , postanowieniem z dnia 6 marca 2014r., ustanowiono dla wnioskodawczyni I. Z. pełnomocnika z urzędu w sprawach, które wnioskodawczyni zamierzała wnieść do Sądu jako powództwa przeciwegzekucyjne o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności przeciwko m.in. Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w K. (aktualnie w G. ). Pozwem skierowanym przeciwko Bank (...) Spółce Akcyjnej w K. powódka I. Z. domagała s
Czytaj więcej»

I C 1515/15

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 1515/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Bąk - Lasota Protokolant: Barbara Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2016 roku w K. sprawy z powództwa M. L. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8748,08 zł (osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych osiem groszy) wr
Czytaj więcej»

I C 1266/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

sygn. akt I C 1266/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Klaja po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2016 roku w K. sprawy z powództwa I. Z. przeciwko Bank (...) Spółce Akcyjnej w G. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucy
Czytaj więcej»

II C 1366/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2023-04-18

Data publikacji: 2023-06-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Postanowienie regulaminu banku, zgodnie z którym bank kiedy tylko zechce może wydać dowolnej treści rekomendacje lub zalecenia, których nie musi doręczyć swojemu klientowi a jeśli klient nie będzie się do nich stosował, bank nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności wobec klienta, jest skrajnie abuzywnym postanowieniem umownym.
Sygn. akt: II C 1366/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2023 roku Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach II Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Michał Surdyk Protokolant: Natalia Zlezarczyk po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2023 roku w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa R. S. przeciwko (...) Bankowi (...) spółce akcyjnej z siedzibą w K. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7840,08 zł (siedem tysięcy osiemset czterd
Czytaj więcej»

III K 932/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: usprawiedliwiona przyczyna w świetle art. 242 par 3 kk
Sygn. akt III K 932/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Łukasz Ciszewski Protokolant: Julia Olszówka przy udziale Prokuratora: Elżbiety Tkaczewskiej - Kuch po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego, 16 kwietnia 2015 r. sprawy: M. T. syna E. i J. z domu S. urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że: w okresie od dnia 30 czerwca 2014 r. do 14 lipca 2014 r. w K. przy
Czytaj więcej»

II Ns 1681/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-05-06

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Sygn. II Ns 1681/14/Z POSTANOWIENIE K. , dnia 6 maja 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Izabela Kuczera-Fatyga Protokolant: Dorota Skrzypek po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z wniosku M. B. (1) przy udziale H. B. (1) , J. G. (1) , B. B. (1) o stwierdzenie nabycia spadku po W. B. postanawia: stwierdzić że spadek po W. B. , synu J. i H. , zmarłym w dniu 16 listopada 2012 roku w K. , ostatni
Czytaj więcej»

VII U 217/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2023-02-24

Data publikacji: 2024-01-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Sąd powszechny, rozpoznając sprawę w przedmiocie odwołania od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w ramach swojej kognicji nie jest uprawniony do orzekania o nieważności zaskarżonej decyzji administracyjnej.
Sygn. akt VII U 217/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Magdalena Niemiec Protokolant: sekretarz sądowy Monika Marchewka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie artykułu 148 1 k.p.c. w dniu 24 lutego 2023 roku sprawy z odwołania B. U. ( U. ) od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie (..
Czytaj więcej»