Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
80

I C 463/11

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2012-03-28

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 463/11/3 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2012r. Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: sekr. sąd. Tomasz Broda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2012 roku w K. sprawy z powództwa G. M. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2 451 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych) ty
Czytaj więcej»

I C 536/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-08-10

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 536/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Karolina Bąk – Lasota Protokolant Barbara Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2015 roku w K. sprawy z powództwa Prokuratora Prokuratury Rejonowej K. - Zachód w K. działającego na rzecz K. K. przeciwko R. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego R. G. na rzecz K. K. kwotę 4 000 zł (cztery tysiące
Czytaj więcej»

I C 593/15

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-01-11

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 593/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Bąk - Lasota Protokolant: Barbara Mol po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2016 roku w K. sprawy z powództwa Prokuratora Prokuratury Rejonowej K. – Północ w K. działającego na rzecz I. D. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej we W. o ustalenie 1 ustala, że umowa pożyczki gotówkowej z dnia 15
Czytaj więcej»

I C 613/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-06-20

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku z dnia 30 maja 2016r. Pozwem skierowanym przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. , powódki A. H. , K. H. i M. O. domagały się, w stosunku do każdej z nich, pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) z dnia 14 lutego 2013r., opatrzonego klauzulą wykonalności nadaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach postanowieniem z dnia 28 marca 2013r. w sprawie o sygn. I1Co 795/13, oraz zasądzenia od pozwanego na rzecz pow
Czytaj więcej»

I C 613/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt I C 613/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Klaja po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2016 roku w K. sprawy z powództwa A. H. , K. H. i M. O. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia, w stosunku do A. H. i K. H. , wykonalności tytuł w
Czytaj więcej»

I C 636/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-02-27

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

sygn. akt I C 636/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Skupień Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Klaja po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2015 roku w K. sprawy z powództwa M. D. przeciwko B. L. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 2 417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztó
Czytaj więcej»

I C 729/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-01-30

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 729/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2015 roku. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Karolina Bąk – Lasota Protokolant stażysta Klaudia Machera po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2015 roku w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa: L. Z. przeciwko J. T. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 498,14 zł (czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i czter
Czytaj więcej»

I C 701/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku z dnia 27 marca 2015r. Pozwem skierowanym przeciwko (...) Bank S.A. w W. powód T. R. domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 10 000 zł wraz z odsetkami od dnia 24 października 2013 roku oraz kosztami procesu według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie powód wskazał, że w dniu 8 sierpnia 2011r. w placówce pozwanego w K. pracownik pozwanego M. S. (1) zaproponowała mu produkt, który przedstawiła jako dużo lepszą ofertę niż lokata, w wyniku czego powód przyjął ofertę z
Czytaj więcej»

I C 795/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 795/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Bąk - Lasota Protokolant: Joanna Lewandowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2016 roku w K. sprawy z powództwa A. S. (1) i B. S. przeciwko (...) Bank (...) spółce akcyjnej w W. o zwolnienie od egzekucji oddala powództwo. UZASADNIENIE Powodowie A. S. (1) i B. S. domagali się w pozwie skierowanym pr
Czytaj więcej»

I C 836/12

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-06-21

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Sygn. akt: I C 836/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Michalak-Abram Protokolant: st. sekr. sądowy Irmina Hawliczek po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2013 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa D. B. przeciwko (...) BANK (...) Spółce Akcyjnej w G. o ustalenie nieważności umowy 1 ustala, że umowa kredytu gotówkowego o numerze (...) z dnia 3
Czytaj więcej»